FRL

Marketing & Kommunikaasje adfys en útfiering
Muzikus | (eveneminten)produsint | parse/media adfys | tekstskriuwer

Nijsgjirrich, kreatyf, fleksibel, sosjaal, analytysk, kritysk, direkt en enthûsjast; myn persoanlike skaaimerken. Se sizze net allinnich wat oer wa’t ik bin, mar ek oer hoe as ik graach wurkje as selstannich Marketing- en Kommunikaasje-adfiseur, produsint of muzikus. En fansels mei in protte wille as we der wer in slagge klus opsitten hawwe! Tefreden, bliid en as we der nocht oan hawwe (en wêrom soene we dat net) fiere wy it. Want it libben is mear as wurk allinich!

Ik kom graach mei dy yn’e kunde!
Marco van der Meer

Marco van der Meer


MASICIAN
Hannelskeamer
nûmer 74098799